Wynn’s Oil system cleaner

199,00 kr inkl. moms

Wynn’s Oil System Cleaner – för invändig motortvätt är ett oljelösligt medel som rengör och skyddar oljecirkulationssystemet och förebygger att den nya motoroljan smutsas ner av fällningar och sot som lämnats kvar i systemet. Dagens långa oljebytesintervaller (upp till 4000 mil) påverkar motorn negativt. Den invändiga motortvätten löser upp sludge, koksad olja, smuts, slam och avlagringar i vevhus, oljeledningar och alla motordelar i oljesystemet.

Oil System Cleaner frigör även klibbiga kolvringar och hydrauliska lyftare. Det klassiska tickandet från motorn kan upphöra helt efter en behandling med Wynn´s Oil System Cleaner.

Artikelnr: WYN47244 Kategori:

Beskrivning

Använd Wynn´s Oil System Cleaner vid varje oljebyte så undviker du kostsamma reparationer, ökar oljans och motorns livslängd samt sparar pengar. Med tiden kommer även den bästa motoroljan försämras och förorena motorn med syror, vatten, slam, sot, gummirester och oförbränt bränsle som produceras när en motor förbrukar bränsle. Detta kommer ett enkelt oljebyte inte klara av att ta bort. Det spelar ingen roll vilken ny motorolja som används, så kommer den att äventyras och bli förorenad av dessa avlagringar som finns kvar i systemet. Förebygg med invändig rengöring av motorn så att inte oljetryckslampan börjar lysa. När den väl börjat lysa är det inte långt till ett motorhaveri.

Bilar med turbo är känsliga för förorenad motorolja.

Dagens miljöbilar såsom etanolmotorer E85 är mycket känsliga då etanol är mycket mer aggresiv mot motoroljan. Oljebytes intervallerna har för dessa miljöbilar minskat allteftersom, men det räcker tyvärr inte för att hålla motorn i bra skick. För att undvika kostsamma reparationer rekommenderas att göra en invändig motortvätt innan varje oljebyte.

Notering!

Angående mycket gamla/slitna motorer.

Då avlagringar tidigare har suttit fast som ett tjockt lager så har det samtidigt täckt över det slitna spelrummet mellan kolv och cylinder i motorn. Oil System Cleaner kommer att lösa upp alla dessa avlagringar till mikroskopiska partiklar som hålls flytande i motoroljan så att de följer med ut vid ett oljebyte. I en sliten gammal motor kan spelrummet metall mot metall vara så pass stort att oförbränd motorolja kan sippra igenom och ge blå avgasrök.

Behandlingen tar cirka 15 minuter och ger en jämnare motorgång, renare metallytor utan brända oljerester, motorn får mer kraft jämfört med tidigare och en lägre bränsleförbrukning. Används vid varje oljebyte. En burk behandlar 3 – 6 liter motorolja. Oil System Cleaner kan även användas till MC-motorer.

Mer information

Storlek

325 ml