Coolant XLL Färdigblandad glykol (-40C)

Från: 99,00 kr

En silikatfri kylarvätska, baserat på monoetylen-glykol under tillsats av speciella tillsatser. Den senaste generationen kylarvätskor som är fria från nitrat, amin, fosfat och silikat.

Nollställ
Artikelnr: GLF6939 Kategori:

Beskrivning

Produktbeskrivning Gulf Antifreeze XLL är en silikatfri kylarvätska, baserat på mono-etylenglykol under tillsats av speciella tillsatser. Gulf Antifreeze XLL är den senaste generationens kylarvätskor som är fria från nitrat, amin, fosfat och silikat. Den är utvecklat delvis på grund av efterfrågan på en fullständig ekologisk kylarvätska, som räcker hela motorns livslängd. Fyller kraven från VW/Audi 774D/F, Volvo, Renault, BMW, MB 325.3 GM/Opel med flera. Före användning måste Gulf Antifreeze XLL spädas ut i den rekommenderade proportionen.

Varning Förvara alla frostskyddsmedel oåtkomligt för barn och djur! Drick inte glykol! Vid förtäring, framkalla kräkning och ring omedelbart läkare

Egenskaper – fördelar

• Silikat- och fosfatfri.

• Extrema organiska korrosionsinhibitorer ger en utökad livslängd

• Ett starkt skydd: upp till 650.000km för bussar och lastbilar, 250.000km för personbilar och upp till 16,000 timmar för stationära motorer.

• Hög kokpunkt, vilket minskar risken för överhettning av frostskyddsvätskan

• Helt kompatibel med packings- och tätningsmaterial som används av europeiska motortillverkare.

• Utmärkt stabilitet med hårt vatten, eftersom den inte innehåller silikater eller andra mineralsalter. Dessutom förhindrar Gulf Antifreeze XLL igensättningar i kylsystemet.

• Perfekt blandbarhet med andra frostskyddsmedel baserade på mono-etylenglykol.

Mer information

Storlek

1 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Produktblad

https://smorjgropen.se/files/6902_Gulf_Antifreeze_XLL.pdf

Säkerhetsblad

https://smorjgropen.se/files/SVENSKE_SAKERHETSDATABLADER_2010/(05)MSDSSV_Antifreeze_&_Coolants/MSDSSV_6939_Coolant_XLL.pdf